Rinkenäs ska nu omvandlas till Lysekils utbildningscentrum. Trots att vi har en bra placerad gymnasieskola med väl fungerande lokaler så väljer man att på ett märkligt finansierat vis bygga en skola på en av de mest inträngda platserna i Lysekil. I de fagra ord som sägs om projeket står t ex inget om parkeringar. Anledningen till det är det inte kommer finnas fler platser än idag, snarare färre till och med. En person med anknytning till byggnationen anser dock att det inte behövs några parkeringar till andra än lärarna.
Vägen ut till Rinkenäs är redan väl smal som det är med dagens trafik, och den linje som har gjorts för att markera gång- och cykel-väg har någon lyckats placera så fel att två större bilar inte ens kan mötas utan att inkräkta på de oskyddade trafikanternas utrymme. Fast så är det ju i Lysekil: Den som är dum nog att inte köra bil får skylla sig själv. Den där vägen blir dyr att bredda och lär därför få vara kvar som den är.
Man verkar inte planera för kollektivtrafik till den nya skolan. I den idé som nu gäller sägs att en ny busshållplats för skolbussar ska byggas på Drottninggatan. Med dagens väg är det som närmast cirka 500 meter och kortaste väg över Skandiaverkens gamla område är cirka 300 meter. En gångväg över Skandiaverkstomten lär dock dröja, då området troligen kommer att bebyggas under lång tid.
Egentligen är den gamla fabriken på Rinkenäsgatan 2-4 ingen större förlust. Ett av de praktiska problemet är dock att kommunen har haft svårt att flytta den verksamhet med funktionshindrade som finns i lokalerna. Nu tycks dock detta vara löst i och med den plan för flytt till huset på Skandiaverksområdet där socialkontoret nu finns
Det behövdes för övrigt flera besiktningar av byggnaden innan den kunde betraktas som fullt rivningsvärd. Det finns inga större fel på huset, men definierar man besiktningsmannens uppdrag väl så löser man ju sånt snyggt och fint. Det nya hus som nog ganska säkert kommer att byggas blir säkert jättetrevligt, men de förslag som hittills presenterats har då inte imponerat på mig. Inte ett ord om miljöpåverkan och att rita ett hus med en gavel exponerad vinkelrät mot den dominerande vindriktningen tyder på ett visst ointresse. Fast ett icke kantigt hus hade ju inte fungerat i det konservativa Lysekil, för det ska ju gärna var som det brukar vara om pöbeln ska bli belåtna.
Det är i mitt tycke inget fel med att exploatera området, men att slösa bort en så turistmässig värdefull plats för en illa fungerande skollösning är inget som ger Lysekil en bättre framtid. Själva gymnasieskolans framgång är beroende av bra lärare och en pedagogik som lockar elever från hela Sverige, inte havsutsikt åt rektorerna.

Rinkenäsområdets omvandling

 


Den gamla fabriken
Förut satt en särskriven variant på "Lysekils högskolecentrum" på fasaden. Ser ut som det ska göras om... :D
På bryggan står något om att kontakta förvaltningschefen angående den privata bryggan. Är det tjänstebåten, kanske? :)
Så här ser det ofta ut i Lysekil. Man tappar fort intresset efter att storstilade projekt är klara, och underlåter att sköta om sina saker.
Lite bilder kanske inte är så fel:
(Klicka gärna på bilderna för större storlek)