Det är inte alltid lätt att hitta fram dit man ska i världen. De olika kart- och satellitfot/flygfoto- tjänster som finns på internet har varierande inriktning och jag tror en liten genomgång av de jag brukar använda kan vara er till hjälp:
1: Lantmäteriet. Deras webb-tjänster löser många frågor och problem. Det är väl bara lantmäteriet som har rätta höjdkurvorna angivna i sina karttjänster. Vill man ha reda på gatunamn i utom storstäderna är det där dock inte rätt plats.
2: Eniros karttjänst. Fungera bra till många ändamål, och ger ett lättnavigerat överskådligt resultat.
3: Länsstyrelsernas GIS-tjänsters kartsida. En mycket bra karttjänst, med alldeles utmärkta funktioner för avståndsmätning, mätning av areor, bra möjlighet till utskriftsversion m m . Kan rekommenderas starkt. Vissa reginer verkar bättre än andra att ange t ex naturresurser, men bara kartorna i sig räcker mycket långt. Min personliga favorit.
4: Google Maps. Googles karttjänster blir bara bättre och bättre, och när det gäller gatunamn i Sverige är dom klart bra.
5: Postnumret.se. En webb-tjänst där man genom att ange ort och gata får fram karta och postnummer. Mycket användbart ibland.