De små röda klickbara punkterna på kartan till vänster är vad vi har att bjuda på.

Härnäset är däremot en enda stor punkt att klicka på.