Lyse gamla kyrka
Lyse kyrkoruin är inte helt uråldrig, men kyrkplatsen i sig har funnits länge. Man behöver väl inte heller så värst mycket fantasi för att se potentialen för en förkristen kultplats där nu Lyse kyrka ligger. Läget vid vattnet, den stora bergkulissen bakom och hela känslan vid Lyse gav nog klart bra möjligheter att mana fram stora delar av asatrons föreställningsvärld. Namnet Trälleberg vid inloppet till viken antyder också en funktion som makt- och handels-center, och det finns folk bland historiker och arkeologer som väldigt gärna hade sett att området kring Trälleberg och Lyse hade fått mycket mer uppmärksamhet. Som lekman kan jag ju inte bedöma om det finns någon substans i de där idéerna, men det finns knappast något som motsäger det heller så länge det inte är utgrävt. Visst hade det varit riktigt trevligt om en undersökning hade hittat en en "trälleborg" som den nu återskapade i skånska Trelleborg?

Lyse kyrka finns antecknad i biskop Eysteins jordebok från 1391. Undersökningar har visat att de äldre kyrkorna stod från 1300-talet där nu ruinen efter den nedbrunna kyrkan finns. Den nyare kyrkan från 1851 brann ner redan 1909, men delar av muren mot norr kan vara från den medeltida kyrkan. Den romanska gravhällen som finns kvar inne i ruinen kan vara så gammal som från 1100-talet. Lyse bör ha legat mycket bra till för eventuella kristna missionärer och det är nog ingen vågad gissning att missionerandet kom tidigt dit.

Det finns några riktigt intressanta saker på kyrkogården. Soldatgraven på den nedre kyrkogården åt vattnet är idag tom, då de tyska och engelska soldaterna på 60-talet flyttades till Kviberg i Göteborg. Jag har fått berättat för mig hur de tyska specialisterna som hade som uppdrag att ta upp kvarlevorna 1966 utan att bekymras intog sin mycket tyska lunch i det närmaste på kvarlevorna. Dom lyfte först bara en smula på hatten åt sin fallna landsmän. Engelsmännen flyttades 1961.
Lotsfördelningschefen Herr Daniel Schiller dog 1837. Innan dess hade han begravt sin andra och tredje fru. Det finns dock inget på gravstenen om den första hustrun. Stenen står norr om ruinen.

Kyrkvägen mot öster gick förr inte längs vattnet som idag, utan på norra sidan om det höga berget vid kyrkan mot dagens Lyse vid stora landsvägen. Den gamla vägen är klart möjlig och rätt trevlig att promenera på. Man tar vägen norrut igenom kyrkogårdarna, går höger vid vändplatsen, fortsätter med berget på högersidan och en liten sträcka efter det nyare hus som ligger en bit bort åt vänster syns några stenstolpar åt vänster över ängen fram till grusvägen som villan nyttjar. Där tar man sen höger vid grusvägen mot Lyseslätten.

Vägen mot väster gick inte heller den där den går idag. Om jag har tolkat platsen och kartorna rätt så fortsatte vägen från öster på baksidan av dagens församlingshem, över dagens väg och förbi kyrkogården längs stödmuren nedanför ruinen. Vid bäcken finns lämningar efter en äldre bro så mina funderingar är nog inte helt fel. Jag funderar också lite på om inte en annan äldre väg gick i den gamla kyrkvägens förlängning mot Skalhamn utan att vika av mot där kyrkorna finns idag.

Den nya kyrkan faller väl lite utanför vårt ämne, men är givetvis en del av helheten. Ta gärna en titt på dekorationerna runt tak, portar och fönster. De rensade fiskarna som hänger över kanten på torntaket är riktigt kul och dekoren i runstil här och var är trevlig. Egentligen är det i mitt tycke själva kullen som lockar fram fantasin. Om jag hade velat bygga mig en tempelplats för att tillbe asagudarna hade jag definitivt byggt mig templet där dagens kyrka ligger. Inte är det väl så svårt att se det höga berget som Valhall, där geten Heidrun på taket betar från världsträdet Yggdrasil?

/Calle