Kastalen i Bro
Av kastalen i Bro finns det knappt något kvar. Några få grundstenar och lite fynd gjorda under de utgrävningar som har gjorts där under åren är den kvarvarande fysiska manifestationen av en anläggning och organisation som en gång för länge sen ingav trygghet, rädsla, ilska och förhoppningar. Trygghet för de som bodde nära, och kanske var lätta offer för angrepp utifrån. Rädsla för maktens nyckfullhet och de brutala vältränade krigsmännen i kastalen. Ilska över det skattetryck som behövdes för att hålla kastalen i stånd. Förhoppningar om att kastalen skulle ge den frid och lugn som kunde ge familjen en möjlighet att leva vidare.

När tornet byggdes under 1100-talets slut var det naturligtvis en fantastisk byggnad. Stenkyrkan en bit bort längs ån kanske inte var byggd än och inget mänskligt i närheten kunde då överglänsa den 10-15 meter höga kastalen. Nog hade väl vissa av sjömännen i trakten sett fantastiska ting långt hemifrån, men i en tid långt före vardagsbildens var det nog för folket i Bro svårt att föreställa sig något mer imponerande än kastalen.

Kastalen fanns där för att ge kontroll över havsvikens militära och civila trafik. Personligen tror jag att det fanns fler kastaler och anläggningar längs kusten än de vi idag vet något om, men det är som sagt en egen och högst ovetenskaplig åsikt. Kanske är det bara slumpen som har gjort att vi idag har några som helst rester kvar av också kastalen i Bro. Det borde ju inte ha varit så värst svårt att bära bort även de få kvarvarande stenarna. Hur mycket kunskap hade vi i så fall idag haft om tornet i Brodalen?

Det finns andra platser i närheten där ortsnamnet eller det strategiska läget lätt ger funderingar om ett krigiskt förflutet. Vad kan förr ha funnits där som idag är helt borta? Nåväl, kastalen i Bro kanske ändå var något av en ensling byggd av någon lokal person som råkade ha råd med det, och behövde statusen det gav. Idag köper man sig en dyr bil eller ett statusmässigt hus för att visa sin ställning. Förr kanske man istället byggde sig en kastal, om man nu inte var så kyrkligt lagd att man istället betalade för en "egen" kyrka?

Det där om kyrkan för oss relativt enkelt över till Brodalens kyrka en liten sträcka från kastalen. Den nuvarande kyrkan är byggd på platsen för den medeltida, och runt omkring ligger byn kvar i stort sett så som byar vid landsvägarna ofta såg ut förr. Handelsboden, skolan, prästgården, hantverkarna, ålderdomshemmet med mera ligger samlat, med kyrkan som medelpunkt vid korsningen mitt i byn. Blandningen av folket på kyrkogården tycker jag ger känslan av en bygd med stor variation på invånarnas sociala status. Det är väl dock inte så konstigt i en så varierande bygd som den kring Brodalen. Hela bredden från havet och fisket till skogsbruk och timmerhantering ger ett socialt bredare samhälle än t ex de ganska specialiserade fiskelägena längst ut i kustbandet.
Dagens Brodalen är väl ärligt talat något tynande, och med läget mitt i föroreningstråket från det stora raffinaderiet en bit bort så lär inte statusen komma av sig själv. Det ligger ofta en lätt doft av olja över Brodalen. För en del år sen färdades jag vanligtvis i en ganska trimmad och lätt labil gammal SAAB 95 och ibland då jag kände den där oljelukten i backen ner mot Brodalen blev jag omedelbart övertygad om att en toppackning i vanlig ordning hade havererat och att bilen läckte olja. Visst läckte den olja ibland, dock aldrig i Brodalen.

Den före detta Konsum-butiken i Brodalen har nu blivit café.

/Calle