Färlev eller Gläborg?
När vi idag i bilen rask passerar bron över Färlev älv och ser Gläborg flimra förbi så funderar väl inte så många över vad dom egentligen just har sett spåren av.


Strider och ond bråd död. Storpolitik. Stor industri. Snabba kommunikationer. Omfattande jordbruk. Det där kanske låter en smula överdrivet sett ur vår moderna synvinkel, men med dåtidens skalor mätt så var det så. Numera har de flesta Gläborgsbor flyttat till tätorten eller avgått ur livets tjänst, men annat liv och kiv var det förr.
Då levde många, om än ekonomiskt knappt i de flesta fall, på skogen, jorden och t ex havreexporten. När järnvägen kom blev det ju en stins på stationen och några banvakter längs spåret. Lanthandeln sysselsatte några. Öringar och flodpärlmusslor blev upplockade ur Färlevs-älven. Någon på platsen sysslade nog med skomakeri och läderarbeten.

Idag hade väl de flesta av oss ”moderna” människor svultit ihjäl på de lägsta real-inkomsterna, men förr behövde man ju vare sig bil, uterum eller satellit-TV. Fast de flesta hade ju å andra sidan inte heller med vårt sätt att se det ens i relativt modern tid tillgång till hyfsad sjukvård, utbildning, boende och arbete.
Lubbe Nordströms bok ”Lortsverige” från 1938 ger en rätt intressant bild av hur illa det kunde vara för de fattiga i Bohuslän. Stenarbetarnas liv tycks dock ha varit extra hårt enligt ”Lortsverige”, och den stabilare jordbruksregionen Gläborg var nog lite drägligare.

Bilden till höger visar Häradsgränsen mellan Stångnäs och Tunge. Det är gamla affären som syns i bakgrunden.

Fast nu är det ju frågan om det ens ska kallas Gläborg. Färlev borde ju vara mer korrekt, men då järnvägsstationen anlades valdes namnet Gläborg. Det kan ju vara för att de järnvägsmässiga förkortningarna av Färlev redan var upptagna, men mer troligt är nog ändå att vägkorsningen Gläborg redan då var en känd plats för resenärer. Gläborg i stort och gårds- och plats-namnen i smått får det bli i fortsättningen.

Till höger bron över Färlev älv. Strax söder om bron står minnesstenen över AK-vägarna i Lysekils kommun. AK står för ArbetslöshetsKommissionen, dåtiden Arbetsförmedling.

/Calle