Text, bild, illustration och hemsida, d v s det hela, är gjorda av mig, Calle Fjällstål. Jag har alltså ingen annan att skylla ifrån mig på.

Många av mina privata intressen rör sig kring det som Kongeveien vill förmedla, vilket naturligtvis är en stor fördel. Jag hoppas trots den begränsade arbetsgruppen (jag...) att jag inte har hållit mig för mycket till mitt privata sätt att se på saker, och att jag kan intressera fler än just mig själv.
De dyslektiska problem jag dras med kan ge mindre bra resultat ibland, och tips på eventuella sådana misstag tas emot med glädje.
Min projektledare i Kongeveien är Jan Hognert, Munkedal. Jan är även projektledare för hela Kongeveien och är därför relativt upptagen. Jag har alltså fått mycket stor frihet att göra det jag har valt, vilket jag hoppas herr projektledare inte ångrar allt för mycket nu när han ser resultatet.
Jag vill gärna tacka alla de människor som har gett mig kunskaper om de platser jag beskriver. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag måste dock speciellt nämna det mycket trevliga gänget vid norra bryggan i Grundsund. De berättelser jag har lyssnat till där har varit helt avgörande för att få till upplägget för flera av platserna.